Telefon for bestilling av timer:

95 43 68 00

Alle timer må avbestilles senest 24 timer før oppmøte,
ellers vil timen bli belastet i sin helhet.

Dette gjelder også ved endringer av behandling.

Følg meg